Nachádzate sa tuRozhovor s Dagmar Očenášovou, organizátorkou STRUNOBRANIA

Rozhovor s Dagmar Očenášovou, organizátorkou STRUNOBRANIA


Radiar 18 marec 2002

Dagmar, ktorá je zároveň dušou celého podujatia som pred novým ročníkom festivalu STRUNOBRANIE 2002 položil ešte zopár otázok.

Čo je nové v tomto roku pred samotným festivalom? Nastali nejaké zmeny od môjho posledného účinkovania na jeho doskách?

V súčasnosti prebiehajú, ako každý rok, jeho výberové kolá, mnohí sa majú možnosť bližšie oboznámiť s propozíciami prostredníctvom zaslaných tlačív a ďalších materiálov. Tak ako po minulé roky, okrem hlavnej hudobnej scény, kde sa budú prelínať viaceré hudobné žánre v programových blokoch spolu s tanečnými vystúpeniami, i v tomto roku bude vytvorená samostatná folková scéna, kde sa predstavia sólisti, ale i rôzne menšie hudobné formácie. Padlášové farby tónov a výpovedí budú smerovať od jazzového, bluesového cítenia cez šansón... až po rôzne i netradičné alternatívy umeleckého prejavu. Donedávna ďalšie dve vedľajšie hudobné scény na Počúvadle a v Sklených Tepliciach nahradili v minulom roku prvýkrát netradičné i menej tradičné remeslá a s nimi spojený kultúrny program v centre mesta. Ak domáci spoluusporiadatelia pôjdu znova v tomto duchu, chceli by sme na nich prezentovať len tie skupiny (a len tie žánre), ktoré boli vybrané do súťaže festivalu. Vzhľadom na koordinovanosť času by sme tak chceli umožniť súťažiacim z celého Slovenska predstaviť sa i koncertným programom.

Dostanú i v tomto roku niektorí interpréti príležitosť účinkovať na festivale ZAHRADA?

To, že festival STRUNOBRANIE sa stal v minulosti recipročným s najväčším podujatím týchto žánrov u našich susedov - českou ZAHRADOU chceme potvrdiť i v tomto roku, kedy si navzájom vymeníme niekoľko účinkujúcich, ktorí sa budú mocť predstaviť na hlavných scénach. Výber slovenskej hudobnej prezentácie sa uskutoční prostredníctvom už spomínaných výberových kôl, konečné slovo pri nominácii má napokon dramaturgia oboch podujatí.

Pre finále oboch vrcholných festivalov je teda zachovaná predovšetkým postupnosť. Zachováva sa i odborné poradenstvo, ako sme ho mohli absolvovať v minulosti?

Pre celoštátny festival znovu platí dvojstupňovosť a metodicko-odborný zámer. Odborná porota bude k dispozícii všetkým účinkujúcim od výberových kôl až po finále a rovnako ako v rozborovo-hodnotiacich paneloch či besedách bude nápomocná i v inštruktážnej činnosti.

Zmenili sa nejak výrazne podmienky pre naštartovanie nového ročníka?

V štátnej správe sa všetky aktivity, vrátané kultúrnych, dnes nielen rodia, ale i pripravujú a realizujú čoraz ťažšie. Niekedy sa čudujeme, prečo práve na “to alebo to” nie je dostatok pochopenia, porozumenia a najmä peňazí. Často sa stačí len otočiť či obzrieť okolo nás, všimnúť si ďalšie dôležité sféry nášho žitia či bytia a máme jasno. Myslím si však, že podchytiť hudobne nadané talenty od tých najmenších až po skôr narodených a rozvíjať ich hudobné cítenie v rôznych žánroch interpretácie i autorstva je prinajmenšom rovnako dôležité ako v iných oblastiach štátnej kultúry. I keď si ctím tradície, tu by sa častejšie malo uplatniť rovnítko nielen z hľadiska rozvoja a vplyvu estetického cítenia, ale i samotnej výchovy umením či výchovy k umeniu, v tomto prípade s prihliadnutím na samotný životný štýl a lásku k prírode.

Na krajské súťažné prehliadky (ako i doplňujúce informácie) sa môžu skupiny a sólisti prihlásiť priamo dramaturgičke celoštátneho festivalu, ktorou je Dagmar Očenášová.
adresa:
Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava
tel.: 02/ 59214 104. (NOC)

Odborným garantom výberových kôl a celoštátneho festivalu je NOC Bratislava, spoluusporiadateľmi a organizátormi regionálnych kôl príslušné ROS. Celoštátny festival sa uskutoční v dňoch 12. - 14. júla v Banskej Štiavnici.

rozprával sa
Radiar

Ak sa vám článok páčil, môžte ho poslať do vybrali.sme.sk alebo si prečítajte ďalšie články tohto autora.

Poslať autorovi správu

Obrázok používateľa 7110156064

je pravda, že ak sa môžu štátne bubáky vydávať aj na iné žánre a umelecké prejavy, tak prečo nie aj na folk&Co.? ..... dokonca si myslím, že je to s ohľadom na súťažný charakter Strunobrania a predsavzatie "ísť do hĺbky" vhodné, pretože v tomto prípade je organizátor nezávislý na komerčnom úspechu - ak kecám, tak ma opravte (-:

Obrázok používateľa Radiar

711... malo by to tak byť, ale nesmieme zabúdať, že dianie v tomto štáte sa vymyká princípom logického uvažovania, takže veci idú tak ako idú. Logika v štátnej správe akosi nenachádza svoje miesto.Najnovšie komentáre