Nachádzate sa tuRady pre písanie

Rady pre písanie


 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Povolené sú HTML značky: <p> <div> <pre> <address> <h3> <h4> <h5> <h6> <a> <em> <strong> <u> <strike> <img> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  Tento web povoľuje HTML obsah. Možno vás desí učenie sa HTML, ale naučiť sa používať niekoľko málo najzákladnejších HTML "značiek" je veľmi ľahké. Táto tabuľka zobrazuje príklady pre každú značku povolenú na tomto webe.

  Viacej informácií nájdete vo špecifikácii HTML na W3C alebo si nájdite iné stránky, kde je HTML vysvetlené.

  Popis značkyNapíšeteZískate
  Implicitne sa odstavce pridávajú automaticky, takže touto značkou pridáte ďalší.<p>Odstavec jedna.</p> <p>Odstavec dva.</p>

  Odstavec jedna.

  Odstavec dva.

  Chýba pomocník pre značku div.
  Predformátované<pre>Predformátované</pre>
  Predformátované
  Chýba pomocník pre značku address.
  Nadpis<h3>Podnadpis tretej úrovne</h3>

  Podnadpis tretej úrovne

  Nadpis<h4>Podnadpis štvrtej úrovne</h4>

  Podnadpis štvrtej úrovne

  Nadpis<h5>Podnadpis piatej úrovne</h5>
  Podnadpis piatej úrovne
  Nadpis<h6>Podnadpis šiestej úrovne</h6>
  Podnadpis šiestej úrovne
  Odkazy na iné stránky.<a href="http://tichevody.folk.sk">Folk.sk</a>Folk.sk
  Zvýraznené<em>Zvýraznené</em>Zvýraznené
  Tučné<strong>Tučné</strong>Tučné
  Podčiarknuté<u>Podčiarknuté</u>Podčiarknuté
  Chýba pomocník pre značku strike.
  Chýba pomocník pre značku img.
  Citácia<cite>Citácia</cite>Citácia
  Zobrazenie zdrojového kódu<code>Kód</code>Kód
  Nečíslovaný zoznam - použite <li> na začiatku každej položky zoznamu<ul> <li>Prvá položka</li> <li>Druhá položka</li> </ul>
  • Prvá položka
  • Druhá položka
  Číslovaný zoznam - použite <li> na začiatku každej položky zoznamu<ol> <li>Prvá položka</li> <li>Druhá položka</li> </ol>
  1. Prvá položka
  2. Druhá položka
  Zoznam definície je podobný ostatným HTML zoznamom. <dl> začína zoznam definícii, <dt> začína pojem a <dd> začína popis definície.<dl> <dt>Prvý pojem</dt> <dd>Prvá definícia</dd> <dt>Druhý pojem</dt> <dd>Druhá definícia</dd> </dl>
  Prvý pojem
  Prvá definícia
  Druhý pojem
  Druhá definícia

  Väčšinu neobvyklých znakov môžete zadávať bez problémov.

  Pokiaľ narazíte na problémy, skúste použiť HTML entity. Napr. zapíšte &amp; pre znak ampersandu &. Kompletný zoznam HTML entít nájdete na stránke entity. Medzi najpoužívanejšie patrí:

  Popis znakuNapíšeteZískate
  Ampersand&amp;&
  Väčší ako&gt;>
  Menší ako&lt;<
  Úvodzovky&quot;"
 • Automaticky sa rozpoznávajú riadky a odstavce. Automaticky sa vložia značky pre zalomenie riadku <br />, začiatok <p> a koniec </p> odstavca. Pokiaľ nie sú odstavce rozoznané, jednoducho pridajte pár prázdnych riadkov.
 • To add a lightbox to your images, add rel="lightbox" attribute to any link tag to activate the lightbox. For example:

  <a href="image-1.jpg" rel="lightbox">image #1</a>

  <a href="image-1.jpg" rel="lightbox[][my caption]">image #1</a>

  To show a caption either use the title attribute or put in the second set of square brackets of the rel attribute.

  If you have a set of related images that you would like to group, then you will need to include a group name between square brackets in the rel attribute. For example:

  <a href="image-1.jpg" rel="lightbox[roadtrip]">image #1</a>
  <a href="image-2.jpg" rel="lightbox[roadtrip][caption 2]">image #2</a>
  <a href="image-3.jpg" rel="lightbox[roadtrip][caption 3]">image #3</a>

  There are no limits to the number of image sets per page or how many images are allowed in each set.

  If you wish to turn the caption into a link, format your caption in the following way:

  <a href="image-1.jpg" rel='lightbox[][<a href="http://www.yourlink.com">View Image Details</a>]' >image #1</a>Najnovšie komentáre