Nachádzate sa tuzaklopali na nebeskú bránu

zaklopali na nebeskú bránu


Art Klub 19 október 2013

Miesto konania: Bratislava -ART klub v kafe Scherz, ART klub v kafe Scherz Partizánska 2
Dátum a čas: 30. 10. 2013 (streda), 19:09
Vstupné: 7.00 € (210,88 Sk)
Webstránka akcie: http://tichevody.folk.sk/?q=artklubvkafescherz%40gmail.com
Informácie o akcii:

spomienkový hudobno-slovný program

Spomínanie na zosnulých kamarátov muzikantov: Dežo Ursíny,
Dodo Šošoka, Marián Bednár, Jaro Filip...
Spomínať budú: Peter Lipa, Marián Slovák, Peter Tuchscher, Laco Lučenič, Ľubo Belák, Dodo Šuhajda a Peter Radványi
Najnovšie komentáre